LƯƠNG SƠN BẠC | KÊNH108 | THI ĐÀN
Phiên bản điện thoại
Home
Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn
Tác giả: Trương Tiểu Hoa  
Số chương: 262  
Lần đọc: 63747
 
  Gửi bởi: Lăng Độ Vũ

  Cỡ chữ:

« 12345...27 »
28.04.2010

Chương 1
Ta sẽ không xuyên việt đâu, các ngươi đến đây đi
Người dịch: Saber
Nguồn: Tàng thư viện


Nội dung thu gọn


28.04.2010

Chương 2
Tiệm cầm đồ Hảo Vài Hào
Người dịch: Saber
Nguồn: Tàng thư viện


Nội dung thu gọn


28.04.2010

Chương 3
Không phải oan gia không ngõ hẹp
Người dịch: Saber
Nguồn: Tàng thư viện


Nội dung thu gọn


28.04.2010

Chương 4
Doanh béo đại chiến Kinh Nhị Sỏa
Người dịch: Saber
Nguồn: Tàng thư viện


Nội dung thu gọn


28.04.2010

Chương 5
Ban nhạc Tần Triều
Người dịch: Saber
Nguồn: Tàng thư viện
Truyện "Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Nội dung thu gọn


28.04.2010

Chương 6
mm, cần giấy không?
Người dịch: Saber
Nguồn: Tàng thư viện

Truyện "Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Nội dung thu gọn


28.04.2010

Chương 7
Lý Sư Sư
Người dịch: Saber
Nguồn: Tàng thư viện


Nội dung thu gọn


10.05.2010

Chương 8
Cho mỹ nữ đến càng nhiều càng tốt!
Người dịch: Saber
Nguồn: Tàng thư viện


Nội dung thu gọn


11.05.2010

Chương 9
ừng ra vẻ ngầu, làm bộ ngầu sẽ bị sét đánh
Người dịch: Saber
Nguồn: Tàng thư viện


Nội dung thu gọn


12.05.2010

Chương 10
Ngu hề , Ngu hề, nại nhược hà!
Người dịch: Saber
Nguồn: Tàng thư viện


Nội dung thu gọn


Đánh dấu đã đọc và chuyển trang kế
« 12345...27 »
   QUẢNG CÁO    


Page loaded in 0.28144693374634seconds | 0.14 0.19 0.31 1/312