Quay Lại   Lương Sơn Thư Quán
A-Z, Kiếm Hiệp, Kiếm Hiệp VN, Tiên Hiệp, Huyền Ảo, Sắc Hiệp, Dị Hiệp, Đô Thị, Khoa Huyễn, Võng Du, Truyện Sáng Tác, Trinh Thám, Kinh Dị , Chiến Tranh, Dã sử VN, Dã sử TQ, Lịch Sử VN, Truyện Dài, Thể Loại Khác
« 1...135 »
Truyện Mới Đăng
[Đô Thị] Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
Tác giả: Mai Can Thái Thiếu Bính | 1603 chương | 2 tuần trước
[Tiên Hiệp] Phàm Nhân Tu Tiên Truyện
Tác giả: Vong Ngữ | 2381 chương | 10021609 lần đọc
[Võng Du] Đại Thần Manh Động (Nhân Sênh Anh Dũng Không Cần Hỏi)
Tác giả: Niếp Kiển Tù Đoàn | 5 chương | 2 tiếng trước
[Võng Du] Bán Hết Trang Bị Khắp Giang Hồ
Tác giả: Hà Tảo | 24 chương | 3 tiếng trước
[Tiên Hiệp] Vô Tận Thần Công
Tác giả: Linh Ẩn Hồ | 305 chương | 3 tiếng trước
[Tiên Hiệp] Tam Thái Tử
Tác giả: Thụy Tỉnh Thỏ | 136 chương | 3 tiếng trước
[Dị Hiệp] Đường Chuyên
Tác giả: Kiết Dữ 2 | 119 chương | 3 tiếng trước
[Huyền Ảo] Tiên Ma Biến
Tác giả: Vô Tội | 568 chương | 3 tiếng trước
[Huyền Ảo] Đan Vũ Càn Khôn
Tác giả: Hỏa Thụ | 944 chương | 3 tiếng trước
[Đô Thị] Quan Lộ Thương Đồ
Tác giả: Cảnh Tục | 268 chương | 3 tiếng trước
[Huyền Ảo] Kiếm Nghịch Thương Khung
Tác giả: EK | 1120 chương | 3 tiếng trước
[Huyền Ảo] Sủng Mị
Tác giả: Ngư Thiên Không | 1556 chương | 4 tiếng trước
[Huyền Ảo] Thần Hoàng
Tác giả: Khai Hoang | 147 chương | 4 tiếng trước
[Thể Loại Khác] Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu | 322 chương | 4 tiếng trước
[Huyền Ảo] La Phù
Tác giả: Vô Tội | 448 chương | 4 tiếng trước
[Huyền Ảo] Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn | 1310 chương | 4 tiếng trước
[Võng Du] Song Kiếm
Tác giả: Hà Tả | 161 chương | 4 tiếng trước
[Khoa Huyễn] Mạo Bài Đại Anh Hùng
Tác giả: Thất Thập Nhị Biên | 488 chương | 4 tiếng trước
[Đô Thị] Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường
Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng | 352 chương | 4 tiếng trước
[Huyền Ảo] Tàn Bào
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thư | 187 chương | 4 tiếng trước
[Đô Thị] Cực Phẩm Cuồng Thiếu
Tác giả: Phong Cuồng | 40 chương | 4 tiếng trước
[Huyền Ảo] Tội Ác Chi Thành (Tòa Thành Tội Ác)
Tác giả: Yên Vũ Giang Nam | 159 chương | 4 tiếng trước
[Tiên Hiệp] Trường Sinh Giới
Tác giả: Thần Đông | 385 chương | 4 tiếng trước
[Tiên Hiệp] Chàng Rể Ma Giới
Tác giả: Điểm Tinh Linh | 932 chương | 4 tiếng trước
[Tiên Hiệp] Chí Tôn Tiên Đạo (Bản dịch Bàn long hội)
Tác giả: Hàn Lãnh Tình Thiên | 83 chương | 20 tiếng trước
[Đô Thị] Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu | 1098 chương | 20 tiếng trước
[Đô Thị] Phong Lưu Đạo Sĩ
Tác giả: Nhiệt Hỏa Hồng Liên | 86 chương | 20 tiếng trước
[Đô Thị] Quan Sách
Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa | 352 chương | 20 tiếng trước
[Đô Thị] Quan Tiên
Tác giả: Trần Phong Tiếu | 442 chương | 20 tiếng trước
[Đô Thị] Quan Môn
Tác giả: Thao Lang | 129 chương | 21 tiếng trước
[Tiên Hiệp] Hoành Tảo Hoang Vũ
Tác giả: Cô Đơn Địa Phi | 331 chương | 21 tiếng trước
[Dị Hiệp] Say Mộng Giang Sơn
Tác giả: Nguyệt Quan | 116 chương | 22 tiếng trước
[Đô Thị] Người Cầm Quyền
Tác giả: Nhất Tam Ngũ Thất Cửu | 1340 chương | 23 tiếng trước
[Dị Hiệp] Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc
Tác giả: Cổ Long Cương | 52 chương | 23 tiếng trước
[Huyền Ảo] Chiến Thần Bất Bại
Tác giả: Phương Tưởng | 346 chương | 23 tiếng trước
« 1...135 »


© Luongsonbac.com