Quay Lại   Lương Sơn Thư Quán
A-Z, Kiếm Hiệp, Kiếm Hiệp VN, Tiên Hiệp, Huyền Ảo, Sắc Hiệp, Dị Hiệp, Đô Thị, Khoa Huyễn, Võng Du, Truyện Sáng Tác, Trinh Thám, Kinh Dị , Chiến Tranh, Dã sử VN, Dã sử TQ, Lịch Sử VN, Truyện Dài, Thể Loại Khác
« 123...99 »
Đại Ma Vương
31.08.2009

Quyển 5
Chương 223
Lời mời
Dịch giả: ghitoson
Nguồn: Tàng thư viện


Nội dung thu gọn


31.08.2009

Quyển 5
Chương 224
Phản ám sát
Dịch giả: Anaksulnamun
Nguồn: Tàng thư viện


Nội dung thu gọn


02.09.2009

Quyển 5
Chương 225
Thiên tài địa bảo
Dịch giả: hàn lãnh vô bì
Nguồn: Tàng thư viện


Nội dung thu gọn


02.09.2009

Quyển 5
Chương 226
Bạo hành
Dịch giả: DocCoHiep
Nguồn: Tàng thư viện


Nội dung thu gọn


02.09.2009

Quyển 5
Chương 227
Ung dung rời đi
Dịch giả: DocCoHiep
Nguồn: Tàng thư viện


Nội dung thu gọn


02.09.2009

Quyển 5
Chương 228
Hung khí
Dịch giả: anh hùng vô lệ
Nguồn: Tàng thư viện


Nội dung thu gọn


02.09.2009

Quyển 5
Chương 229
Đứa con cưng của mẹ đất
Dịch giả: anh hùng vô lệ
Nguồn: Tàng thư viện


Nội dung thu gọn


02.09.2009

Quyển 5
Chương 230
Thế lực của Tiểu Khô Lâu!
Dịch giả: blackdemon
Nguồn: Tàng thư viện


Nội dung thu gọn


02.09.2009

Quyển 5
Chương 231
Huyết Tinh Thảo
Dịch giả: blackdemon
Nguồn: Tàng thư viện


Nội dung thu gọn


03.09.2009

Quyển 5
Chương 232
Dâm Long, dâm xà
Dịch giả: blackdemon
Nguồn: Tàng thư viện
Truyện "Đại Ma Vương " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Nội dung thu gọn


« 123...99 »


© Luongsonbac.com