Quay Lại   Lương Sơn Thư Quán
A-Z, Kiếm Hiệp, Kiếm Hiệp VN, Tiên Hiệp, Huyền Ảo, Sắc Hiệp, Dị Hiệp, Đô Thị, Khoa Huyễn, Võng Du, Truyện Sáng Tác, Trinh Thám, Kinh Dị , Chiến Tranh, Dã sử VN, Dã sử TQ, Lịch Sử VN, Truyện Dài, Thể Loại Khác
1234
Một Thời Ngang Dọc
26.04.2009

Chương 12
Sứ mạng bí ẩn của Đại Sơn Vương (3)
Nguồn: Việt kiếm


Nội dung thu gọn


26.04.2009

Chương 12
Sứ mạng bí ẩn của Đại Sơn Vương (4)
Nguồn: Việt kiếm


Nội dung thu gọn


26.04.2009

Chương 13
Động Chủ Phản Tây Phàn (1)
Nguồn: Việt kiếm


Nội dung thu gọn


26.04.2009

Chương 13
Động Chủ Phản Tây Phàn (2)
Nguồn: Việt kiếm


Nội dung thu gọn


26.04.2009

Chương 14
Động Chủ Phản Tây Phàn (3)
Nguồn: Việt kiếm


Nội dung thu gọn


26.04.2009

Chương 15
Động Chủ Phản Tây Phàn (4)
Nguồn: Việt kiếm


Nội dung thu gọn


26.04.2009

Chương 16
Lão già quái dị (1)
Nguồn: Việt kiếm


Nội dung thu gọn


26.04.2009

Chương 16
Lão già quái dị (2)
Nguồn: Việt kiếm


Nội dung thu gọn


26.04.2009

Chương 17
Cuộc sống trên Đảo Thần Tiên (1)
Nguồn: Việt kiếm


Nội dung thu gọn


26.04.2009

Chương 17
Cuộc sống trên Đảo Thần Tiên (2)
Nguồn: Việt kiếm


Nội dung thu gọn


1234


© Luongsonbac.com