Quay Lại   Lương Sơn Thư Quán
A-Z, Kiếm Hiệp, Kiếm Hiệp VN, Tiên Hiệp, Huyền Ảo, Sắc Hiệp, Dị Hiệp, Đô Thị, Khoa Huyễn, Võng Du, Truyện Sáng Tác, Trinh Thám, Kinh Dị , Chiến Tranh, Dã sử VN, Dã sử TQ, Lịch Sử VN, Truyện Dài, Thể Loại Khác
« 149 »
Sống Cùng Vạn Tuế (Đồng Cư Vạn Tuế)
14.02.2012

Chương 465a
Nụ cười thần bí khiến người khác đoán không ra
Nguồn: Vip.vandan
Đả tự: tinhbancaodep - Lương Sơn Bạc


Nội dung thu gọn


14.02.2012

Chương 465b
Nụ cười thần bí khiến người khác đoán không ra
Nguồn: Vip.vandan Truyện "Sống Cùng Vạn Tuế (Đồng Cư Vạn Tuế) " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Đả tự: tinhbancaodep - Lương Sơn Bạc


Nội dung thu gọn


15.02.2012

Chương 466
Bí mật xâm nhập, nữ Ninja, sơ hở
Nguồn: Vip.vandan
Đả tự: tinhbancaodep - Lương Sơn Bạc


Nội dung thu gọn


15.02.2012

Chương 467
Hiểu lầm là một chuyện tốt
Nguồn: Vip.vandan
Đả tự: tinhbancaodep - Lương Sơn Bạc


Nội dung thu gọn


« 149 »


© Luongsonbac.com