Quay Lại   Lương Sơn Thư Quán
A-Z, Kiếm Hiệp, Kiếm Hiệp VN, Tiên Hiệp, Huyền Ảo, Sắc Hiệp, Dị Hiệp, Đô Thị, Khoa Huyễn, Võng Du, Truyện Sáng Tác, Trinh Thám, Kinh Dị , Chiến Tranh, Dã sử VN, Dã sử TQ, Lịch Sử VN, Truyện Dài, Thể Loại Khác
« 156 »
Eragon: Cậu bé cưỡi rồng
01.12.2010

Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Tên tôi là "Thần chết của tà ma"

Nguồn: vnthuquan


Nội dung thu gọn


01.12.2010

Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Chiến đấu với tà ma

Nguồn: vnthuquan


Nội dung thu gọn


01.12.2010

Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Chiến binh kiêm thầy thuốc

Nguồn: vnthuquan


Nội dung thu gọn


01.12.2010

Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Biến cát thành nước

Nguồn: vnthuquan


Nội dung thu gọn


01.12.2010

Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Sông Ramr

Nguồn: vnthuquan


Nội dung thu gọn


01.12.2010

Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Sa mạc Hadarac

Nguồn: vnthuquan


Nội dung thu gọn


01.12.2010

Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Tiết lộ một con đường

Nguồn: vnthuquan


Nội dung thu gọn


01.12.2010

Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Bất đồng ý kiến

Nguồn: vnthuquan


Nội dung thu gọn


01.12.2010

Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Bay ngang thung lũng

Nguồn: vnthuquan


Nội dung thu gọn


01.12.2010

Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Tâm sự của Murtagh

Nguồn: vnthuquan


Nội dung thu gọn


« 156 »


© Luongsonbac.com