Quay Lại   Lương Sơn Thư Quán
A-Z, Kiếm Hiệp, Kiếm Hiệp VN, Tiên Hiệp, Huyền Ảo, Sắc Hiệp, Dị Hiệp, Đô Thị, Khoa Huyễn, Võng Du, Truyện Sáng Tác, Trinh Thám, Kinh Dị , Chiến Tranh, Dã sử VN, Dã sử TQ, Lịch Sử VN, Truyện Dài, Thể Loại Khác
« 135...130 »
Dược Thần
08.08.2013

Chương 355
Ước định mười năm. (1)

Nhóm dịch: Dungnhi

Nguồn : Sưu Tầm


Nội dung thu gọn


08.08.2013

Chương 356
Ước định mười năm. (2)

Nhóm dịch: Dungnhi

Nguồn : Sưu Tầm


Nội dung thu gọn


08.08.2013

Chương 357
Điên cuồng giết chóc. (1)

Nhóm dịch: Dungnhi

Nguồn : Sưu Tầm


Nội dung thu gọn


08.08.2013

Chương 358
Điên cuồng giết chóc. (2)

Nhóm dịch: Dungnhi

Nguồn : Sưu Tầm


Nội dung thu gọn


08.08.2013

Chương 359
Song tháp tam thành tứ đế quốc. (1)

Nhóm dịch: Dungnhi

Nguồn : Sưu Tầm


Nội dung thu gọn


08.08.2013

Chương 360
Song tháp tam thành tứ đế quốc. (2)

Nhóm dịch: Dungnhi

Nguồn : Sưu Tầm


Nội dung thu gọn


08.08.2013

Chương 361
Thương nghị. (1)

Nguồn: 4vn.eu Sưu Tầm


Nội dung thu gọn


08.08.2013

Chương 362
Thương nghị. (2)

Nguồn: 4vn.eu Sưu Tầm


Nội dung thu gọn


08.08.2013

Chương 363
Lên đường, Hỗn Loạn chi lĩnh.

Nguồn: 4vn.eu Sưu Tầm


Nội dung thu gọn


08.08.2013

Chương 364
Gặp trên đường đi. (1)

Nguồn: 4vn.eu Sưu Tầm


Nội dung thu gọn


« 135...130 »


© Luongsonbac.com