Quay Lại   Lương Sơn Thư Quán
A-Z, Kiếm Hiệp, Kiếm Hiệp VN, Tiên Hiệp, Huyền Ảo, Sắc Hiệp, Dị Hiệp, Đô Thị, Khoa Huyễn, Võng Du, Truyện Sáng Tác, Trinh Thám, Kinh Dị , Chiến Tranh, Dã sử VN, Dã sử TQ, Lịch Sử VN, Truyện Dài, Thể Loại Khác
« 1...113 »
Yêu Cung
14.06.2013

Lời giới thiệu
Dịch giả: nhóm Sói Già
Nguồn: Vipvandan


Nội dung thu gọn


14.06.2013

Chương 1
Giác ngộ của cung thủ (thượng)

Dịch giả: nhóm Sói Già
Nguồn: Vipvandan


Nội dung thu gọn


14.06.2013

Chương 2
Giác ngộ của cung thủ (hạ)

Dịch giả: nhóm Sói Già
Nguồn: Vipvandan


Nội dung thu gọn


14.06.2013

Chương 3
Thám báo của Tây Kỳ

Dịch giả: nhóm Sói Già
Nguồn: Vipvandan


Nội dung thu gọn


14.06.2013

Chương 4
Một mũi tên phong hầu

Dịch giả: nhóm Sói Già
Nguồn: Vipvandan


Nội dung thu gọn


14.06.2013

Chương 5
Một mũi tên trúng hai con nhạn

Dịch giả: nhóm Sói Già
Nguồn: Vipvandan


Nội dung thu gọn


14.06.2013

Chương 6
Mũi tên tiên đoán
Truyện "Yêu Cung " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Dịch giả: nhóm Sói Già
Nguồn: Vipvandan


Nội dung thu gọn


14.06.2013

Chương 7
Lăng Túc

Dịch giả: nhóm Sói Già
Nguồn: Vipvandan


Nội dung thu gọn


14.06.2013

Chương 8
Xem vết thương không hiểu (thượng)

Dịch giả: nhóm Sói Già
Nguồn: Vipvandan


Nội dung thu gọn


14.06.2013

Chương 9
Xem vết thương không hiểu (hạ)

Dịch giả: nhóm Sói Già
Nguồn: Vipvandan


Nội dung thu gọn


« 1...113 »


© Luongsonbac.com