Quay Lại   Lương Sơn Thư Quán
A-Z, Kiếm Hiệp, Kiếm Hiệp VN, Tiên Hiệp, Huyền Ảo, Sắc Hiệp, Dị Hiệp, Đô Thị, Khoa Huyễn, Võng Du, Truyện Sáng Tác, Trinh Thám, Kinh Dị , Chiến Tranh, Dã sử VN, Dã sử TQ, Lịch Sử VN, Truyện Dài, Thể Loại Khác
« 1...16 »
Siêu Cấp Võ Thánh
04.09.2013

Giới thiệu
Người dịch: truongcaca Truyện "Siêu Cấp Võ Thánh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Nguồn: metruyen.com


Nội dung thu gọn


04.09.2013

Chương 1
Mở đầu

Người dịch: truongcaca
Nguồn: metruyen.com


Nội dung thu gọn


04.09.2013

Chương 2
Du ngoạn gặp nạn.

Người dịch: truongcaca
Nguồn: metruyen.com


Nội dung thu gọn


04.09.2013

Chương 3
Ân nhân cứu mạng tên Vu Thiên.
Truyện "Siêu Cấp Võ Thánh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Người dịch: truongcaca
Nguồn: metruyen.com


Nội dung thu gọn


04.09.2013

Chương 4
Quá trình cứu người.

Người dịch: truongcaca
Nguồn: metruyen.com


Nội dung thu gọn


04.09.2013

Chương 5
Muốn ăn con cua.

Người dịch: truongcaca
Nguồn: metruyen.com


Nội dung thu gọn


04.09.2013

Chương 6
Gặp phải ác lang

Người dịch: truongcaca
Nguồn: metruyen.com


Nội dung thu gọn


04.09.2013

Chương 7
Lăng không trảo điểu.

Người dịch: truongcaca
Nguồn: metruyen.com


Nội dung thu gọn


04.09.2013

Chương 8
Quỷ kế của Tần Thư Nhã.

Người dịch: truongcaca
Nguồn: metruyen.com


Nội dung thu gọn


04.09.2013

Chương 9
Anh ôm em đi.

Người dịch: truongcaca
Nguồn: metruyen.com


Nội dung thu gọn


« 1...16 »


© Luongsonbac.com